sort proizvodi

Најновије вести и обавештења

by

Oнлајн трибина

У складу са раније објављеним Програмом јавне расправе о Нацрту ревидираног АП општине Мерошина, у понедељак, 15. марта 2021. године, са почетком у 12 часова, биће одржана онлајн трибина са представницима организација цивилног друштва, представницима стручне јавности, јавних предузећа и установа чији је оснивач општна Мерошина, представницима медија као и заинтересованих грађана. Имајући у виду тренунтну епидемиолошку ситуацију, јавна трибина ће бити одржана онлајн, путем Zoom платформе. Заинтересовани се могу пријавити за учествовање на трибини путем мејла (strucnasluzba12@gmail.com), а могу се и директно прикључити трибини, путем линка који се налази на крају ове информације.

by

ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ

Сагласно Еколошкоj и социјалноj политици ЕБРД-а и ЕИБ-а, прилагођено условима пандемије изазване вирусом COVID-19, Коридори Србије д.о.о позивају на ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ јавност, органе и организације заинтересоване за АКЦИОНИ ПЛАН РСЕЉАВАЊА ЗА ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ АУТОПУТУ Е-80 НИШ (МЕРОШИНА) – ПЛОЧНИК (БЕЛОЉИН) ДЕОНИЦА 1: км 0+477.675 до км 5+670.055

by

Пријавите се : Расписан је Јавни конкурс за избор чланова Радног тела за праћење примене Локалног антикорупцијског плана општине Мерошина (ЛАП-а)

Дана 24.02.2021.године Општинско веће општине Мерошина донело је одлуку о расписивању             Јавног конкурса за избор чланова Радног тела за праћење примене Локалног антикорупцијског плана општине Мерошина (ЛАП-а)             Позивају се грађани са територије општине Мерошина да доставе пријаве за чланство у радно тело општине Мерошина. Сваки кандидат треба да испуњава услове предвиђене одлуком             Кандидати за чланство у Радном телу за праћење примене Локалног антикорупцијског плана општине Мерошина (ЛАП-а) треба да доставе Комисији следеће:             1. Попуњен фомулар пријаве – преузети са званичне презентације општине Мерошина;             2. Биографија подносиоца пријаве; 3. Уверење о пребивалишту; 4. Изјаву о искуству кандидата за члана Радног тела – преузети са званичне презентације општине Мерошина; 5. Диплома;             6. Изјаве и потврде наведене у условима конкурса.             Пријаве се подносе у затвореној коверти лично или путем поште на адресу: Општинске управе општине Мерошина, ул. Цара Лазара бр.17, 18252 Мерошина, са назнаком за: Пријава на јавни конкурс за избор кандидата за чланове Радног тела за праћење примене Локалног антикорупцијског плана – НЕ ОТВАРАТИ             Јавни конкурс је отворен 21 (двадесет један) дан, од 26.02.2021.године до 18.03.2021.године.             Рок за подношење пријава почиње да тече првог наредног дана од дана објављивања текста јавног конкурса на званичној интернет презентацији општине Мерошина.             Непотпуне, неблаговремене  и пријаве које нису достављене на наведени начин неће бити прегледане и вредноване.

by

Јавна расправа о Нацрту ревидираног Локалног антикорупцијског плана општине Мерошина

Мерошина- На основу члана 81. Статута општине Мерошина („Сл. лист града Ниша“, број 23/2019 и 13/20), Општинско веће општине Мерошина,  упућује ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ Нацрт ревидираног Локалног антикорупцијског плана општине Мерошина, даје се у јавну расправу од 26.02.2021.године до 17.03.2021.године. Позивају се грађани, удружења, стручна и остала јавност да учествују у јавној расправи о Нацрт ревидираног Локалног антикорупцијског плана  општине Мерошина. Предлози, сугестије и мишљења грађана и осталих учесника у јавној расправи могу се доставити током трајања онлајн трибине, путем електронске поште на адресу opstinamerosina@gmail.com или поштом на адресу: Општина Мерошина, ул. Цара Лазара бр.17, 18252 Мерошина, са назнаком – „За јавну расправу о Нацрту ревидираног ЛАП-а општине Мерошина“, најкасније до 17.03.2021. године до 12,00 часова, на посебном обрасцу који ће се објавити на сајту општине Мерошина.

by

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е - Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције и промене намене објекта магацина цемента у постројење за деконтаминацију и третман електроенергетске опреме

by

ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ јавност, органе и организације заинтересоване за ПЛАН УПРАВЉАЊА ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И СОЦИЈАЛНИМ УТИЦАЈИМА ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ АУТОПУТУ Е-80 НИШ (МЕРОШИНА) – ПЛОЧНИК (БЕЛОЉИН) ДЕОНИЦА 1: km 0+477.675 до km 5+670.055

ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ јавност, органе и организације заинтересоване за ПЛАН УПРАВЉАЊА ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И СОЦИЈАЛНИМ УТИЦАЈИМА ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ АУТОПУТУ Е-80 НИШ (МЕРОШИНА) – ПЛОЧНИК (БЕЛОЉИН) ДЕОНИЦА 1: km 0+477.675 до km 5+670.055

Претражите вести

Саша Јовановић

Председник општине Мерошине

email

Oпштина Мерошина

place Цара Лазара 17, 18252 Мерошина, Нишавски оkруг Србија

local_phone 018/4892-023, 4892-034, 4892-035

email opstinamerosina@gmail.com

access_time Понедељак - Петак 07:30 - 15:30

close
logo

  • keyboard_arrow_right