sort proizvodi

ТЕЛЕФОНСКИ БРОЈЕВИ ОПШТИНЕ МЕРОШИНА

Општина Мерошина - Именик запослених и постављених лица

 

 

 

Централа Општине Мерошина - Тел. 018/4892-023, 018/4892-034, Факс 018/4892-035
             
Презиме Име Канц. Телефон Мобилни e-mail Радно место
Јовановић Саша 20 лок. 102   predsednik@merosina.org.rs Председник општине
Петковић  Емилија 22 лок. 104   zamenik.predsednika@merosina.org.rs Заменик председника општине
Илић Оливер 21 лок. 103   predsednik.so@merosina.org.rs Председник Скупштине општине
Пауновић Виолета 21 лок. 103   predsednik.so@merosina.org.rs Заменик председника Скупштине општине
Марко  Марковић 12 лок. 116 062/88-30-750 sekretar.so@merosina.org.rs Секретар Скупштине
Николић  Данијела 17 лок. 108 062/88-30-700 nacelnik@merosina.org.rs Начелник Општинске управе Мерошина
Вукман  Мирјана 16 лок. 109 062/88-30-735 mirjana.vukman@merosina.org.rs Руководилац одељења за општу управу и непривредне делатности
Сибиновић  Зорица 6 лок. 121 062/80-07-463 zorica.sibinovic@merosina.org.rs Шеф службе непосредне друштвене бриге о деци и борачко инвалидске заштите
Стојановић  Драгица 6 лок. 121 062/88-30-734 dragica.stojanovic@merosina.org.rs Борачко инвалидска заштита и непосредна друштвена брига о деци
Митровић  Јадранка 6 лок. 121 062/88-30-724 jadranka.mitrovic@merosina.org.rs Административно технички послови дечије и борачко-инвалидске заштите
Ђорђевић  Гордана 8 лок. 125 062/88-30-712 gordana.djordjevic@merosina.org.rs Матичар матичног подручја Мерошина
Станковић  Предраг Облачина бб 4897-631 062/88-30-728 predrag.stankovic@merosina.org.rs Матичар матичног подручја Облачина
Грујић  Јадранка 8 лок. 125 062/88-30-721 jadranka.grujic@merosina.org.rs Заменик матичара матичних подручја Мерошина и Облачина
Илић  Сузана Облачина бб 4897-631 062/88-30-711 mkoblacina@merosina.org.rs Пословни  месне канцеларије
Милојевић  Јасмина 16 лок. 109 062/88-30-717 jasmina.milojevic@merosina.org.rs Послови управљања људским ресурсима
Сибиновић  Љубиша Цара Лазара 5 4892-129 062/88-30-725 stabvanrednesituacije@merosina.org.rs Послови одбране и ванредних ситуација
Нешић  Иван 15 127 062/80-40-277 ivan.nesic@merosina.org.rs Систем администратор
Динић  Снежана 12 лок. 116 062/488-463 snezana.dinic@merosina.org.rs Припрема седнице органа општине и њихових радних тела
Лазић  Сузана 12 лок. 116 062/88-30-703 suzana.lazic@merosina.org.rs Припрема седнице Општинског већа, Скупштине, његових тела и одборничких група
Ристић  Мирјана 10 лок. 113 062/88-32-359 mirjana.ristic@merosina.org.rs Послови информисања
Ђукнић  Душица Услужни центар лок. 119 062/88-30-707 dusica.djuknic@merosina.org.rs Координатор услужног центра општинске управе
Стојановић   Драган 8 лок. 125 062/88-30-708 birackispisak@merosina.org.rs Компијутерска обрада биречких спискова и Архива
Симић  Тамара Услужни центар лок. 122 062/756-783 tamara.simic@merosina.org.rs Канцеларијски послови писарнице
Илић  Гордана Услужни центар лок. 122 062/88-30-732 gordana.ilic@merosina.org.rs Канцеларијски послови писарнице
Тошић  Горан     062/88-30-744   Возач
Илић  Јовица     062/488-454   Воазч
Павловић  Горан     063/461-300   Возач
Николић  Слађана Кафе кухиња лок. 114 062/80-85-964   Кафе куварица
Стојановић  Миломирка     062/88-30-736   Послови одржавања хигијене
Јевтовић  Славица     062/88-30-731   Послови одржавања хигијене
Стојановић  Богомир Котларница   062/80-08-952   Ложач
Стевић  Весна Облачина бб 4897-631 062/88-30-746   Курир
Стојановић  Марина 8 лок. 125 062/88-53-619   Курир
Ђорђевић  Хранислав 11 лок. 130 063/342-285 hranislav.djordjevic@merosina.org.rs Руководилац одељења за финансије
Микић  Иван 11 лок. 105 060/60-73-400 ivan.mikic@merosina.org.rs Послови трезора и књиговодствени послови дечје заштите
Митић  Ивана 18 лок. 107 062/88-30-720 ivana.mitic@merosina.org.rs Послови јавних набавки
Јовановић  Драган 11 лок. 105 069/10-81-511 dragan.jovanovic@merosina.org.rs Послови трезора
Миленковић  Милена 18 лок. 107   milena.milenkovic@merosina.org.rs Послови буџета и буџетског извештавања
Марковић  Љиљана 18 лок. 107 062/88-30-716 ljiljana.markovic@merosina.org.rs Благајник
Николић  Валентина 7 лок. 124 062/88-30-715 valentina.nikolic@merosina.org.rs Координатор за изворне приходе локалне самоуправе
Ристић  Силвана 7 лок. 124 062/88-30-702 silvana.ristic@merosina.org.rs Пореска евиденција и пореско књиговодство
Станисављевић  Иван 7 лок. 124 062/88-30-722 ivan.stanisavljevic@merosina.org.rs Послови теренске пореске контроле
Алексић  Слободанка 14 лок. 111 062/88-30-718 slobodanka.aleksic@merosina.org.rs Руководилац одељења за привреду и комуналне делатности
Младеновић  Ивана Услужни центар лок. 119 062/88-30-763 ivana.mladenovic@merosina.org.rs Управно-правни послови обједињене електронске процедуре, озакоњења и послови предузетништва
Стојановић  Хранислав 13 лок. 110 062/88-30-704 hranislav.stojanovic@merosina.org.rs Послови пољопривреде водопривреде и шумарства
Јовић  Зоран 13 лок. 110 062/80-08-956 zoran.jovic@merosina.org.rs Послови пољопривреде водопривреде и шумарства
Илић  Лидија 14 лок. 111 062/88-30-739 lidija.ilic@merosina.org.rs Инспектор заштите животне средине и комунални инспектор
Петровић  Љиљана Услужни центар лок. 122 062/88-30-714 ljiljana.petrovic@merosina.org.rs Комунални послови
Милић  Мирослав Услужни центар лок. 122 062/88-30-745 miroslav.milic@merosina.org.rs Комунални редар I
Јовановић  Јелена Услужни центар лок. 122 062/88-30-751 jelena.jovanovic@merosina.org.rs Комунални редар II
Николић  Филип 15 лок. 127 062/88-30-738 filip.nikolic@merosina.org.rs Комунални инспектор
Стојковић  Јелена 11 лок. 105 062/80-08-960 jelena.stojkovic@merosina.org.rs Координатор канцеларије за ЛЕР
Марковић  Јовица 15 лок. 127 060/60-45-700 jovica.markovic@merosina.org.rs Послови економског развоја и европских интеграција
Николић  Предраг 10 лок. 113 060/06-20-143 predrag.nikolic@merosina.org.rs Послови протокола
Милосављевић Маја 10 лок. 113 060/06-20-153 maja.milosavljevic@merosina.org.rs Пословни секретар
Митић  Владица     060/09-48-700   Возач председника општине
Милошевић Јелена 19 лок. 126 062/88-47-160 ojp@merosina.org.rs Општински правобранилац

 

close
logo

queen of ass jada stevens spreads her perfect cheeks for bbc, best indian porn ever, sunny leone fuck xxx, dog and girl fuck video, malay budak sekolah, shriya saran hot, lovely adorable student has sex with her adult stepfather
  • keyboard_arrow_right