sort proizvodi

ТЕЛЕФОНСКИ БРОЈЕВИ ОПШТИНЕ МЕРОШИНА

Општина Мерошина - Именик запослених и постављених лица

 

 

 

Централа Општине Мерошина - Тел. 018/4892-023, 018/4892-034, Факс 018/4892-035
             
Презиме Име Канц. Телефон Мобилни e-mail Радно место
Јовановић Саша 20 лок. 102   predsednik@merosina.org.rs Председник општине
Петковић  Емилија 22 лок. 104   zamenik.predsednika@merosina.org.rs Заменик председника општине
Илић Оливер 21 лок. 103   predsednik.so@merosina.org.rs Председник Скупштине општине
Пауновић Виолета 21 лок. 103   predsednik.so@merosina.org.rs Заменик председника Скупштине општине
Марко  Марковић 12 лок. 116 062/88-30-750 sekretar.so@merosina.org.rs Секретар Скупштине
Николић  Данијела 17 лок. 108 062/88-30-700 nacelnik@merosina.org.rs Начелник Општинске управе Мерошина
Вукман  Мирјана 16 лок. 109 062/88-30-735 mirjana.vukman@merosina.org.rs Руководилац одељења за општу управу и непривредне делатности
Сибиновић  Зорица 6 лок. 121 062/80-07-463 zorica.sibinovic@merosina.org.rs Шеф службе непосредне друштвене бриге о деци и борачко инвалидске заштите
Стојановић  Драгица 6 лок. 121 062/88-30-734 dragica.stojanovic@merosina.org.rs Борачко инвалидска заштита и непосредна друштвена брига о деци
Митровић  Јадранка 6 лок. 121 062/88-30-724 jadranka.mitrovic@merosina.org.rs Административно технички послови дечије и борачко-инвалидске заштите
Ђорђевић  Гордана 8 лок. 125 062/88-30-712 gordana.djordjevic@merosina.org.rs Матичар матичног подручја Мерошина
Станковић  Предраг Облачина бб 4897-631 062/88-30-728 predrag.stankovic@merosina.org.rs Матичар матичног подручја Облачина
Грујић  Јадранка 8 лок. 125 062/88-30-721 jadranka.grujic@merosina.org.rs Заменик матичара матичних подручја Мерошина и Облачина
Илић  Сузана Облачина бб 4897-631 062/88-30-711 mkoblacina@merosina.org.rs Пословни  месне канцеларије
Милојевић  Јасмина 16 лок. 109 062/88-30-717 jasmina.milojevic@merosina.org.rs Послови управљања људским ресурсима
Сибиновић  Љубиша Цара Лазара 5 4892-129 062/88-30-725 stabvanrednesituacije@merosina.org.rs Послови одбране и ванредних ситуација
Нешић  Иван 15 127 062/80-40-277 ivan.nesic@merosina.org.rs Систем администратор
Динић  Снежана 12 лок. 116 062/488-463 snezana.dinic@merosina.org.rs Припрема седнице органа општине и њихових радних тела
Лазић  Сузана 12 лок. 116 062/88-30-703 suzana.lazic@merosina.org.rs Припрема седнице Општинског већа, Скупштине, његових тела и одборничких група
Ристић  Мирјана 10 лок. 113 062/88-32-359 mirjana.ristic@merosina.org.rs Послови информисања
Ђукнић  Душица Услужни центар лок. 119 062/88-30-707 dusica.djuknic@merosina.org.rs Координатор услужног центра општинске управе
Стојановић   Драган 8 лок. 125 062/88-30-708 birackispisak@merosina.org.rs Компијутерска обрада биречких спискова и Архива
Симић  Тамара Услужни центар лок. 122 062/756-783 tamara.simic@merosina.org.rs Канцеларијски послови писарнице
Илић  Гордана Услужни центар лок. 122 062/88-30-732 gordana.ilic@merosina.org.rs Канцеларијски послови писарнице
Тошић  Горан     062/88-30-744   Возач
Илић  Јовица     062/488-454   Воазч
Павловић  Горан     063/461-300   Возач
Николић  Слађана Кафе кухиња лок. 114 062/80-85-964   Кафе куварица
Стојановић  Миломирка     062/88-30-736   Послови одржавања хигијене
Јевтовић  Славица     062/88-30-731   Послови одржавања хигијене
Стојановић  Богомир Котларница   062/80-08-952   Ложач
Стевић  Весна Облачина бб 4897-631 062/88-30-746   Курир
Стојановић  Марина 8 лок. 125 062/88-53-619   Курир
Ђорђевић  Хранислав 11 лок. 130 063/342-285 hranislav.djordjevic@merosina.org.rs Руководилац одељења за финансије
Микић  Иван 11 лок. 105 060/60-73-400 ivan.mikic@merosina.org.rs Послови трезора и књиговодствени послови дечје заштите
Митић  Ивана 18 лок. 107 062/88-30-720 ivana.mitic@merosina.org.rs Послови јавних набавки
Јовановић  Драган 11 лок. 105 069/10-81-511 dragan.jovanovic@merosina.org.rs Послови трезора
Миленковић  Милена 18 лок. 107   milena.milenkovic@merosina.org.rs Послови буџета и буџетског извештавања
Марковић  Љиљана 18 лок. 107 062/88-30-716 ljiljana.markovic@merosina.org.rs Благајник
Николић  Валентина 7 лок. 124 062/88-30-715 valentina.nikolic@merosina.org.rs Координатор за изворне приходе локалне самоуправе
Ристић  Силвана 7 лок. 124 062/88-30-702 silvana.ristic@merosina.org.rs Пореска евиденција и пореско књиговодство
Станисављевић  Иван 7 лок. 124 062/88-30-722 ivan.stanisavljevic@merosina.org.rs Послови теренске пореске контроле
Алексић  Слободанка 14 лок. 111 062/88-30-718 slobodanka.aleksic@merosina.org.rs Руководилац одељења за привреду и комуналне делатности
Младеновић  Ивана Услужни центар лок. 119 062/88-30-763 ivana.mladenovic@merosina.org.rs Управно-правни послови обједињене електронске процедуре, озакоњења и послови предузетништва
Стојановић  Хранислав 13 лок. 110 062/88-30-704 hranislav.stojanovic@merosina.org.rs Послови пољопривреде водопривреде и шумарства
Јовић  Зоран 13 лок. 110 062/80-08-956 zoran.jovic@merosina.org.rs Послови пољопривреде водопривреде и шумарства
Илић  Лидија 14 лок. 111 062/88-30-739 lidija.ilic@merosina.org.rs Инспектор заштите животне средине и комунални инспектор
Петровић  Љиљана Услужни центар лок. 122 062/88-30-714 ljiljana.petrovic@merosina.org.rs Комунални послови
Милић  Мирослав Услужни центар лок. 122 062/88-30-745 miroslav.milic@merosina.org.rs Комунални редар I
Јовановић  Јелена Услужни центар лок. 122 062/88-30-751 jelena.jovanovic@merosina.org.rs Комунални редар II
Николић  Филип 15 лок. 127 062/88-30-738 filip.nikolic@merosina.org.rs Комунални инспектор
Стојковић  Јелена 11 лок. 105 062/80-08-960 jelena.stojkovic@merosina.org.rs Координатор канцеларије за ЛЕР
Марковић  Јовица 15 лок. 127 060/60-45-700 jovica.markovic@merosina.org.rs Послови економског развоја и европских интеграција
Николић  Предраг 10 лок. 113 060/06-20-143 predrag.nikolic@merosina.org.rs Послови протокола
Милосављевић Маја 10 лок. 113 060/06-20-153 maja.milosavljevic@merosina.org.rs Пословни секретар
Митић  Владица     060/09-48-700   Возач председника општине
Милошевић Јелена 19 лок. 126 062/88-47-160 ojp@merosina.org.rs Општински правобранилац

 

close
logo

  • keyboard_arrow_right