sort proizvodi

Јавне набавке на које се закон не примењује

 

2022.

1. Позив за подношење понуда за набавку услуге лични пратилац детета број 404-107/01/2 - 21.01.2022. год.

2. Позив за подношење понуда за набавку столарије за зграду МЗ Доња Расовача број 404-107/02/2 - 27.01.2022.год.

3. Позив за подношење понуда за набавку  услуге одржавања и сервисирања службених аутомобила, број 404-107/03/2 - 01.02.2022. год

 


2021.

1. Понуда за набавку услуге израде ПТД за аутоматско управљање пумпном станицом и резервоаром Мерошина, редни бр.1/2021 - 13.01.2021. год.

2. Позив за подношење понуде за набавку услуге израде  пројекта изведеног стања секундарне водоводне мреже за насеље Брест - 21.01.2021. год

3. Позив за подношење понуде за набавку услуге ресторана - 21.01.2021. год

4. Позив за подношење понуда за набавку добара за чајну кухињу - 21.01.2021. год

5. Позив за подношење понуда за набавку добара за хигијену - 21.01.2021. год

6. Позив за подношење понуда за набавку материјала за штампарску опрему (тонера) - 28.01.2021. год

7. Набавка услуге одржавања ИЦБ машина - 28.01.2021. год

8. Позив за подношење понуда за набавку рачунарске опреме - 29.01.2021. год

9. Позив за подношење понуде за набавку услуге израде Плана евакуације и упутства у случају пожара, Елабората правила заштите од пожара, основне обуке из области заштите од пожара и прегледа громобранске инсталације - 02.02.2021. год

10. Позив за подношење понуде за набавку услуге личног пратиоца детета - 02.02.2021. год

11. Понуда за набавку потрошних добара за текуће одржавање зграде општине и месних канцеларија, редни бр.9/2021 - 03.02.2021. год

12. Армиране бетонске цеви - 08.02.2021. год

13. Позив за подношење понуда за набавку радова на реконструкцији фасаде објекта цркве и гостопримнице порте цркве Светог Романа у Мерошини - 08.02.2021. год

14. Позив за подношење понуде за набавку услуге зоохигијене, р.бр. 11/2021 - 08.02.2021. год

15. Позив за подношење понуда за набавку услуге одржавања WЕБ портала - 09.02.2021. год

16. Позив за подношење понуда за набавку добара за уличну расвету са уградњом - 09.02.2021. год

17. Позив за подношење понуда за набавку услуге израде ПТД за реконструкцију и доградњу објекта Општинске управе општине Мерошина - 11.02.2021. год.

18. Позив за подношење понуда за набавку услуге ресторана у Мерошини - 19.02.2021. год

19. Позив за подношење понуда за набавку услуге ресторана у Нишу - 19.02.2021. год

20. Позив за подношење понуда за набавку рачунарске опреме - 19.02.2021. год

21. Позив за подношење понуде за набавку радова на постављању мреже за уличну расвету у насељеном месту Дешилово - 22.02.2021. год

22. Позив за подношење понуда за набавку угоститељских услуга-ресторан у Мерошини - 22.02.2021. год

23. Позив за подношење понуда за набавку угоститељских услуга-ресторан у Нишу - 22.02.2021. год

24. Позив за подношење понуда за набавку канцеларијског материјала - 23.02.2021. год

25. Позив за подношење понуда за набавку услуге стручног надзора над извођењем радова на изградњи објекта П.У. Полетарац у Мерошини - 26.02.2021. год

26. Позив за подношење понуда за набавку услуге сервисирања и одржавања аутомобила - 26.02.2021. год

27. Позив за подношење понуда за набавку програма "антивирус" за рачунарску мрежу - 01.03.2021. год.

28. Позив за подношење понуда за набавку услуга ресторана у Мерошини - 01.03.2021. год.

29. Позив за подношење понуда за набавку радова на реконструкцији крова објекта цркве Светог Романа у Мерошини - 01.03.2021. год.

30. Позив за подношење понуда за набавку програма за канцеларијско пословање са одржавањем - 10.03.2021. год.

31. Набавка муличара са карданским вратилом - 11.03.2021.год

32. Позив за подношење понуда за набавку геодетских услуга р.бр.22/2021 - 16.03.2021. год

33. Позив за подношење понуда за набавку услуге израде Елабората са неопходним подлогама за ПТД канализационе мреже, р.бр.23/2021 - 16.03.2021. год

34. Позив за подношење понуда за набавку услуге-развој решења за евидентирање и доступност канализационе и водоводне мреже за потребе ГИС општине Мерошина - 17.03.2021. год.

35. Позив за подношење понуда за набавку услуге- систем за сликање и архивирање - 17.03.2021. год.

36. Позив за подношење понуда за набавку канцеларијског материјала - 18.03.2021. год.

37. Понуда за набавку редни бр.27/2021 - Позив за подношење понуда за набавку услуге израде ПТД за изградњу пословног објекта МЗ Мерошина - 02.04.2021. год

38. Позив за подношење понуда за набавку возила за потребе ПС Мерошина - 07.04.2021. год

39. Позив за подношење понуда за набавку возила за потребе ПС Мерошина - 15.04.2021. год

40. Позив за подношење понуда за набавку услуге екстерне ревизије Завршног рачуна Општине Мерошина за 2020.годину - 15.04.2021. год

41. Набавка опреме за водовод - 22.04.2021. год

42. Позив за подношење понуда за набавку услуге израде ПТД  за реконструкцију локалног пута МЗ Батушинац - 26.04.2021. год

43. Позив за подношење понуда за набавку радова на реконструкцији зграде Месне заједнице у Мерошини - 10.05.2021. год.

44. Набавка услуге електричног одржавања објекта - 14.05.2021. год.

45. Позив за подношење понуда за набавку услуге израде урбанистичког пројекта постројења за пречишћавање отпадних вода Мерошина - 31.05.2021. год.

46. Позив за подношење понуда за набавку услуге ангажовања координатора за безбедност р.бр 33/2021 - 17.06.2021. год.

47. Позив за подношење понуда за набавку услуге израде Плана енергетске ефикасности са акционим планом 2021-2023 - 23.06.2021. год.

48. Позив за подношење понуда за набавку р.бр 35/2021, за набавку услуге организовања јавних консултација - 24.06.2021. год.

49. Позив за подношење понуда за набавку р.бр 36/2021, за набавку услуге припреме визуелног идентитета пројекта за дигиталну промоцију Акционог плана ее - 24.06.2021. год.

50. Позив за подношење понуда за набавку грађевинског материјала за реконструкцију ловачке брвнаре у Балајнцу који шаљем у прилогу - 10.07.2021. год.

51. Набавка резервних делова за радне машине - 14.07.2021. год

52. Позив за подношење понуда за набавку услуге лични пратилац детета - 16.07.2021. год.

53. Позив за подношење понуда за набавку услуге припреме дигиталног комуникационог плана одлагања отпада у складу са ЕУ - 16.07.2021. год.

54. Позив за подношење понуда за набавку услуге обуке на тему "Одлагање и рециклажа комуналног отпада" за локално становнишво и запослене у ЈКП и ЈЛС - 16.07.2021. год.

55. Позив за подношење понуда за набавку услуге одржавања возила - 19.07.2021. год.

56. Позив за подношење понуда за набавку услуге "помоћ у кући" - 20.07.2021. год.

57. Позив за подношење понуда за набавку грађевинског материјала за изградњу ограде игралишта за велики фудбал у МЗ Батушинац - 22.07.2021. год.

58. Позив за подношење понуда за набавку угоститељских услуга - 27.07.2021. год.

59. Позив за подношење понуда за набавку геодетских услуга р.бр.4/2021 - 28.07.2021. год.

60. Позив за подношење понуд аза набавку услуге одржавања возила р.бр.41/2021 - 28.07.2021. год.

61. Позив за подношење понуда за набавку и уградњу каменог агрегата р.бр.43/2021 - 29. 07.2021. год.

62. Позив за подношење понуда за набавку израде Акционог плана локалног економског развоја  р.бр.44/2021 - 29. 07.2021. год.

63. Позив за подношење понуда за набавку израде Елабората за озакоњење јавних објеката р.бр.45/2021 - 29.07.2021. год.

64. 21/2021 - 11.08.2021. год

65. Позив за подношење понуда за набавку огревног дрвета за потребе избеглих и интерно расељених лица - 21.08.2021. год.

66. Позив за подношење понуда за набавку огревног дрвета за потребе Општинске управе, р.бр. набавке 47/2021 - 23.08.2021. год.

67. Позив за подношење понуде за набавку услуге припреме визуелног идентитета пројекта "Управљање и одлагање чвстог отпада" за дигиталну промоцију 48/2021 - 25.08.2021. год.

68. Позив за подношење понуде за набавку услуге  припреме и дистрибуције промотивног материјала, 49/2021 - 25.08.2021. год.

69. Позив за подношење понуда за набавку угља, 50/2021 - 27.08.2021. год.

70. Позив за подношење понуда за набавку школског прибора за дјаке прваке, 51/2021 - 01.09.2021. год.

71. Набавка кацеларијског материјала 31/2021 - 06.09.2021. год.

72. Позив за подношење понуда за набавку услуге информисања локалног становништва о енергетској ефикасности 52/2021 - 09.09.2021. год.

73. Позив за подношење понуда за набавку услуге-Студија израде референтног система мреже општинских путева на територији општине Мерошина, 53/2021 - 17.09.2021. год.

74. Позив за подношење понуда за набавку софтвера за потребе СО Мерошина, 3/2021 - 21.09.2021. год.

75. Позив за подношење понуда за набавку радова на крпљењу ударних рупа на општинском путу у насељу Александрово - 08.10.2021. год.

76. Позив за подношење понуда за набавку услуге израде Плана процене ризика од катастрофа р.бр. 5/2021 - 19.10.2021. год.

77. Позив за подношење понуда за набавку услуге израде таблица кућних бројева, р.бр.54/2021 - 20.10.2021. год.

78. Позив за подношење понуда за набавку радова на крпљењу ударних рупа на општинском путу у МЗ Чубура - 20.10.2021. год.

79. Позив за подношење понуда набавку радова на крпљењу ударних рупа на општинском путу у МЗ Дудулајце - 22.10.2021. год.

80. Позив за подношење понуда за набавку радова на крпљену ударних рупа на општинском путу у МЗ Чубура - 25.10.2021. год.

81. Позив за подношење понуде за набавку услуге израде ПТД аутоматског управљања главним водом Крајковац-Мерошина и пратећим подстаницама, р.бр 6/2021 - 25.10.2021. год.

82. Позив за  подношење понуде за  набавку услуге лични пратилац детета, набавка  р.бр.55/2021 - 27.10.2021. год.

83. Позив за  подношење понуде за секундарну водоводну мрежу МЗ Рожина - 01.11.2021. год.

84. Позив за подношење понуда за набавку радова на постављању мреже за уличну расвету у МЗ Чубура - 04.11.2021.год.

85. Позив за подношење понуда за набавку радова на секундарној водоводној мрежи у МЗ Рожина - 08.11.2021. год.

86. Позив за подношење понуда за набавку опреме за пумпну саницу водоводне мреже у МЗ Рожина, р.бр.57/2021 - 15.11.2021. год.

87. Позив за подношење понуда за набавку радова на уређењу дворишта цркве Свети Роман у Мерошини, р.бр 58/2021 - 16.11.2021. год.

88. Позив за подношење понуда за набавку услуге израде Локалног плана управљања отпадом Општине Мерошина за прериод 2022-2032 - 19.11.2021. год.

89. Позив за подношење понуда за набавку услуге штампања материјала за репрезентацију, р.бр 60/2021 - 24.11.2021. год.

90. позив за подношење понуда за набавку добара за чајну кухињу, р.бр.4/2021 - 24.11.2021. год.

91. Позив за подношење понуда  за набавку услуге стручног надзора над извођењем радова на реконструкцији улица у МЗ Батушинац - 03.12.2021. год.

92. Позив за подношење понуда за набавку услуге едукативног програма из области безбедности саобраћаја за ученике основног образовања са територије општине Мерошина - 09.12.2021

93. Позив за подношење понуда за набавку радова на рушењу објекта Стара школа у Александрову - 13.12.2021. год.

94. Позив за подношење понуда за набавку светлосне сигнализације - 13.12.2021. год.

95. Позив за подношење понуда за набавку радова на изради ограде на дечијем игралишту у Мз Бучић. - 13.12.2021. год.

96. Позив за подношење понуда за набавку радова на замени столарије на објекту дома културе у МЗ Градиште - 15.12.2021. год.

97. Позив за подношење понуда за набавку радова на доградњи уличне расвете у МЗ Лепаја - 15.12.2021. год.

98. Позив за подношење понуда за набавку радова на санацији пута у МЗ Горња Девча - 15.12.2021. год.

99. Позив за подношење понуда за набавку услуге израде плана заштите и спасавања - 16.12.2021. год.

100. Позив за подношење понуда за набавку пумпе за водовод Облачина са уградњом - 21.12.2021. год.


2020.

1. Набавка услуге лични пратилац детета - 01.09.2020. год

2. Позив за подношенје понуда за јавну набавку добара - камени агрегат - 11.09.2020. год

3. Позив за подношенје понуда за јавну набавку добара - резервни делови - 16.09.2020. год

4. Набавка геодетских услуга - 25.09.2020. год

5. Понуда за набавку редни бр.13/2020 - 14.10.2020. год

6. Понуда за набавку редни бр.14/2020 - 14.10.2020. год

7. Понуда за набавку редни бр.15/2020 - 14.10.2020. год

8. Понуда за набавку добара за уличну расвету са уградњом - 14.10.2020. год

9. Понуда за набавку добара за „кафе“ кухињу, редни бр.12/2020 - 14.10.2020. год

10. Понуда за набавку материјала за хигијену, редни бр.13/2020 - 14.10.2020. год

11. Набавка пнеуматика за возила - 15.10.2020. год

12. Понуда за набавку редни бр.17/2020 - 22.10.2020. год

13. Понуда за набавку редни бр.16/2020 - 22.10.2020. год

14. Набавка помоћног материјала 15/2020 - 26.10.2020. год

15. Понуда за набавку редни бр.19/2020 - 28.10.2020. год

16. Понуда за набавку редни бр.18/2020 - 28.10.2020. год

17. Понуда за набавку редни бр.20/2020 - 03.11.2020. год

18. Понуда за набавку редни бр.14/2020 - 05.11.2020. год

19. Понуда за набавку редни бр.15/2020 - 13.11.2020. год

20. Понуда за набавку услуге штампања материјала, редни бр.16/2020 - 17.11.2020. год

21. Понуда за набавку добара-хируршких маски, редни бр.17/2020 - 19.11.2020. год

22. Набавка молерско-фарбарског материјала - 24.11.2020. год.

23. Понуда за набавку редни бр.21/2020 - 26.11.2020. год.

24. Понуда за набавку редни бр.22/2020 - 27.11.2020. год.

25. Понуда за набавку редни бр.23/2020 - 03.12.2020. год.

26. Понуда за набавку редни бр.24/2020 - 07.12.2020. год.

27. Понуда за набавку редни бр.24/2020 -2.1.20. - набавка добара - браварски материјал - 09.12.2020. год.

28. Понуда за набавку редни бр.25/2020 - 17.12.2020. год.

29. Понуда за набавку редни бр.26/2020 - 22.12.2020. год.

30. 1/2021 - 28.12.2020. год.

close
logo

queen of ass jada stevens spreads her perfect cheeks for bbc, best indian porn ever, sunny leone fuck xxx, dog and girl fuck video, malay budak sekolah, shriya saran hot, lovely adorable student has sex with her adult stepfather
  • keyboard_arrow_right