sort proizvodi

Екологија

ЕКОЛОГИЈА

 

ОБАВЕШТЕЊЕ Телеком Србија

ОБАВЕШТЕЊЕ о јавном увиду, јавној презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја пројекта  на животну средину - WIN METAL ДОО

ОБАВЕШТЕЊЕ о јавном увиду, јавној презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја пројекта  на животну средину - ЕКО ВОЋЕ ФРИГО ДОО

 

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину


Обавештење за WIN Metal


ИНТЕГРАЛНА ДОЗВОЛА за складиштење и третман неопасног отпада на територији општине Мерошина - "Ferrum Liv Group" Александрово

ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за издавање интегралне дозволе - "Ferrum Liv Group"

ОБАВЕШТЕЊЕ о јавном увиду, јавној презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја пројекта  на животну средину - МИНГ ДОО

 


Resenje o davanju saglasnosti na Studiju procene uticaja na zivotnu sredinu- Ferrum Liv Group


 

Обавештење о поднетом захтеву за измену интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада ''B&S SALDARE'' ДОО


Обавештење о јавном увиду, презентацији и расправи о Студији процене утицаја на животну средину - Ferrum Liv Group


 

Дозвола AL OX Milenkovic


ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада на територији општине Мерошина


ИЗМЕНИ ИНТЕГРАЛНЕ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ ОТПАДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МЕРОШИНА - ''B&S SALDARE'' ДОО.pdf


Обавештење о поднетом захтеву за измену интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада ''B&S SALDARE'' ДОО


Решење - Ferrum Liv Group


Обавештење о поднетео захтеву за процену утицаја на животну средину - Ferrum Liv Group d.o.o


Обавештење о поднетом захтеву за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада НИСАР


Обавештење о поднетом захтеву за прцену утицаја на животну средину - МИНГ доо Београд


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е - Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције и промене намене објекта магацина цемента у постројење за деконтаминацију и третман електроенергетске опреме


Решење о издавању Интегралне дозволе Б&С САЛДАРЕ ДОО


Решење - МИЛСА ДОО


Обавештење о поднетом захтеву за издавање интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада


Решење да није потребна изрда студије B&S SALDARE DOO


 

ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину


ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ јавност, органе и организације заинтересоване за ПЛАН УПРАВЉАЊА ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И СОЦИЈАЛНИМ УТИЦАЈИМА ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ АУТОПУТУ Е-80 НИШ (МЕРОШИНА) – ПЛОЧНИК (БЕЛОЉИН) ДЕОНИЦА 1: km 0+477.675 до km 5+670.055

PUBLIC CONSULTATIONS to the general public, bodies and organizations interested in the ENVIRONMENTAL AND SOCIAL MANAGEMENT PLAN (ESMP) FOR CONSTRUCTION OF HIGHWAY E-80 NIŠ (MEROŠINA) – PLOČNIK (BELOLJIN) SECTION 1: km 0+477.675 to km 5+670.055

Western Balkans Investment Framework Infrastructure Project Facility Technical Assistance 6 (IPF6) TA 2012054 R0 WBF


ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање интегралне дозволе за складиштење, третман и одлагаре неопасног отпада на територији општине Мерошина


Обавештење о давању сагласности на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину

Решење


Решење - "Телеком Србија" а.д. Београд - 16.12.2019.


На основу члана 10. става 1. 2. Закона о процени утицаја на животну средину (''Сл.гласник РС'', бр. 135/04, 36/09)

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕРОШИНА

О б ј а в љ у ј е

ОБАВЕШТЕЊЕ

о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на

животну средину

1. НОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА ''Телеком Србија'' а.д. Београд,  поднео је дана 13.11.2019.године, захтев за одлучивање о потреби  процене утицаја на животну средину пројекта базне мобилне станице  ``Градиште`` - НИ102, НИУ102, НИО102 на животну средину.

Локација пројекта базне мобилне станице ''Телеком Србија'' се налази на катастарској парцели бр. 1435, К.О. Мерошина, Општина Мерошина.


Увид у податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта
може се добити у Општинској управи општине Мерошина, канцеларија бр. 15, радним данима од 10.09.-20.09.2019.године, у времену од 08-14 часова.

4.  На основу поднетог захтева надлежни орган ће донети решење о потреби израде  Студије о процени утицаја на животну средину.

            5.   Позивају се заинтересовани органи и организације и заинтересована јавност

да у року од 10 дана од дана оглашавања доставе своје мишљење.

            Ово обавештење се објављује на основу члана 10. ст. 1.и 2.   Закона о процени утицаја на животну средину (''Сл.гласник РС'', бр. 135/04, 36/09) у складу са Упутством за примену Закона о процени утицаја на животну средину Министарства науке и заштите животне средине број 06-00-9/05 од 31.01.2005.године.

У Мерошни, 26.11.2019.године

Број: 501-750/1

Јовица Марковић


Документа за преузимање:

ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину

close
logo

queen of ass jada stevens spreads her perfect cheeks for bbc, best indian porn ever, sunny leone fuck xxx, dog and girl fuck video, malay budak sekolah, shriya saran hot, lovely adorable student has sex with her adult stepfather
  • keyboard_arrow_right