ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ МЕРОШИНА

04.09.2017

ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ МЕРОШИНА

ЈАВНИ ПОЗИВ Интерно расељеним лицима са К и М , који имају боравиште на територији општине Мерошина

31.08.2017

Интерно расељеним лицима са К и М , који имају боравиште на територији општине Мерошина, да у року од 30 (тридесет) дана, од дана објављивања поднесу захтев за доделу средстава помоћи за куповину сеоске куће са окућницом и додатну помоћ намењену за грађевински материјал за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, ради стварања и побољшања основних услова становања .

УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ МЕРОШИНА ЗА 2018.ГОДИНУ

25.08.2017

Поступак припреме и доношења буџета локалне власт уређен је Законом о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 и 103/2015). На основу члана 31. Закона, по буџетском календару, Министар финансија доставља Упутство за припрему Одлуке о буџету локалне власти као и Фисклану стратегију до 5. јула.

Procitaj sve vesti