Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Мерошина

27.07.2017

Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта

Service Contract for Organization of events

26.07.2017

Municipality of Merošina to award a service contract for Organization of events under project: ”Joint prevention and mitigation of the consequences of natural and man-made cross-border disasters in the municipalities of Svoge and Merošina”

Линк за WЕБ ГИС апликацију

13.07.2017

Линк за WЕБ ГИС апликацију

Procitaj sve vesti