sort proizvodi

Комунална инспекција

Комунална инспекција

 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

МИШЉЕЊЕ

ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2020.

ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2019

ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2018

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2018.

КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА извештај за 2017

КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА извештај

КЛ -1.Одржавање чистоће-континуитет комуналне услуге

Контролна листа - 1. Канализација-Обавезе комунланог предузеца

Контролна листа - 1.јавна паркиралишта-одржавање

Контролна листа -1. Држање животиња

Контролна листа -1. Комунални ред- уклањање снега и леда

Контролна листа -1.Водовод-прикључење-корисник

Контролна листа -2.Водовод-искључење корисника

Контролна листа - 2. Канализација-Обавезе корисника

Контролна листа - 3. Канализација-септицке јаме-корисник

Контролна листа -3.Водовод-коришћење воде

Контролна листа -4.Водовод-испорука воде

 

close
logo

  • keyboard_arrow_right