sort proizvodi

Конкурси и огласи

Број Назив Рок Документација

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ПОПИСИВАЧЕ У ПОПИСУ СТАНОВНИШТВА, ДОМАЋИНСТАВА И СТАНОВА 2022. ГОДИНЕ
----------
 1. 1_Javni poziv_Popisivači_srpski_kraći.docx
 2. RANG LISTA PRIJAVLJENIH KANDIDATA ZA POPISIVAČE.pdf
 3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АНГАЖОВАЊЕ ПОПИСИВАЧА.pdf

Јавни конкурс за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа, станова, који се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација на теритоирји општине Мерошина за 2022. годину
----------
 1. Текст Јавног конкурс за суфинансирање мера енергетске санације за домаћинства 2022 (1).docx
 2. Одлука Већа о избору директних корисника за извођење мера енергетске санације.pdf
 3. Одлука Већа о расписивању Јавног конкурса.pdf
 4. Образац Изјаве о броју чланова домаћинства.doc
 5. Образац Изјаве о сагласности власника - сувласника непокретности.docx
 6. Прилог 1 - Пријавни формулар за грађане.docx
 7. Прилог 2 - Листа привредних субјеката са које грађани бирају извођача радова.docx
 8. Прилог 3 - Изјава о сагласности за обраду података.docx
 9. Прилог 4 - Критеријуми за избор пројеката.docx
 10. Oдлука о продужењу рока о расписивању јавног конкурса за суфинансирање мера енер.санације.pdf
 11. ЈАВНИ ПОЗИВ Соларни панели за привредне субјекте 1-22.docx
 12. Odluka o raspisivanju javnog konkursa za privredne subjekte za solarne panele.pdf
 13. Одлука о продужењу рока за достављање пријава на основу Јавног конкурса за учешће привредних субјеката у спровођењу мера ене.сан.pdf
 14. Прелимирна ранг листа крајњих корисника.pdf
 15. Прелиминарна ранг листа директних кросника (прив.субј.) у споровођењу мера ее путем уградње соларних панела.pdf
 16. Konačna rang lista krajnjih korisnika.pdf
 17. ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА КРАЈЊИМ КОРИСНИЦИМА.pdf

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ИНСТРУКТОРЕ У ПОПИСУ СТАНОВНИШТВА, ДОМАЋИНСТАВА И СТАНОВА 2022. ГОДИНЕ
----------
 1. 1_Javni poziv_Instruktori_srpski_kraći.docx
 2. 2_JavniPozivInstruktori_srpski_SaZadacima.docx

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МЕРОШИНА ЗА 2023. ГОДИНУ
----------
 1. Јавни позив.doc
 2. Захтев - сточари.docx
 3. Захтев- инфраструктура.doc
 4. Изјава - сточари 2а.docx
 5. Изјава - сточари 2б.docx
 6. Изјава 1а.docx
 7. Изјава 1б.docx
 8. Изјава подносиоца захтева.docx
 9. Изјава.docx
 10. Одлука ОВ.docx

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МЕРОШИНА ЗА 2023. ГОДИНУ
----------
 1. Јавни позив за 2023.годину.docx
 2. Захтев за 2023.годину.docx
 3. Изјава.docx
 4. Одлука ОВ.docx

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРЕ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У 2022. ГОДИНИ
----------
 1. Javni poziv za realizaciju mere stručne prakse u 2022 godini.docx
 2. MEROŠINA - Zahtev za učešće u meri stručne prakse.doc

ЈАВНИ ПОЗИВ НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2022. ГОДИНИ
----------
 1. Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2022. godini MEROŠINA.docx
 2. Zahtev sa biznis planom za dodelu subvencije za samozapošljavanje za 2022. godinu MEROŠINA.doc
 3. Nesubvencionisane delatnosti - samozapošljavanje.xls
 4. Nesubvencionisane delatnosti - samozapošljavanje osoba sa invaliditetom.xls

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2022. ГОДИНИ
----------
 1. Javni konkurs za organizovanje sprovoðenja javnih radova u 2022. godini MEROŠINA.docx
 2. MEROŠINA Prijava za sprovođenje javnog rada - 2022..doc

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ МЕРОШИНА
----------
 1. Konkurs objedinjena procedura.pdf

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ МЕРОШИНА
----------
 1. Konkurs normativno pravni poslovi.pdf
close
logo

 • keyboard_arrow_right