sort proizvodi

Јавне набавке

Опис јавне набавке Позив Конкурсна Питања и одговори Обавештења Одлуке
Редни број набавке: 12/2019
Предмет јавне набавке: Утовар, транспорт, разастирање и ваљање стругане асфалтне масе, рециклажа исте и крпљење ударних рупа
Врста набавке: ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
5 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА.docx-2019-12-16 09:21:225 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА.docx6 konkursna_asfaltna_masa.doc-2019-12-16 09:21:226 konkursna_asfaltna_masa.docodluka.pdf-2019-12-16 09:21:22odluka.pdfobavestenje ugovor.docx-2019-12-16 09:21:22obavestenje ugovor.docx
Редни број набавке: 11/2019
Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ПОЉОПРИВРЕДЕ
Врста набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА.docx-2019-11-01 13:39:26ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА.docxII izmena.pdf-2019-11-01 13:39:26II izmena.pdfpojasnjenje kd.pdf-2019-11-01 13:39:26pojasnjenje kd.pdf
I izmena.pdf-2019-11-01 13:39:26I izmena.pdf
Konkursna.doc-2019-11-01 13:39:26Konkursna.doc
odluka o dodeli ugovora.pdf-2019-11-01 13:39:26odluka o dodeli ugovora.pdfOBAVESTENJE-PRODUZ.ROKA.docx-2019-11-01 13:39:26OBAVESTENJE-PRODUZ.ROKA.docxOBAVESTENJE-PRODUZ.ROKA.docx-2019-11-01 13:39:26OBAVESTENJE-PRODUZ.ROKA.docxobavestenje ugovor 1.docx-2019-11-01 13:39:26obavestenje ugovor 1.docx
Редни број набавке: 10/2019
Предмет јавне набавке: ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА „ЛИЧНИ ПРАТИЛАЦ ДЕТЕТА“
Врста набавке:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА.docx-2019-10-01 13:56:59ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА.docxKONKURSNA.doc-2019-10-01 13:56:59KONKURSNA.docodluka.pdf-2019-10-01 13:56:59odluka.pdfobavestenje ugovor.docx-2019-10-01 13:56:59obavestenje ugovor.docx
Редни број набавке: 9/2019
Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ЈАВНУ РАСВЕТУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МЕРОШИНА
Врста набавке:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА.docx-2019-09-24 10:14:10ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА.docxII izmena.pdf-2019-09-24 10:14:10II izmena.pdf
I izmena.pdf-2019-09-24 10:14:10I izmena.pdf
konkursna dokumentacija.doc-2019-09-24 10:14:10konkursna dokumentacija.doc
odgovor 1.pdf-2019-09-24 10:14:10odgovor 1.pdfodgovor 2.pdf-2019-09-24 10:14:10odgovor 2.pdfodgovor 3.pdf-2019-09-24 10:14:10odgovor 3.pdfOBAVESTENJE-PRODUZ.ROKA.docx-2019-09-24 10:14:10OBAVESTENJE-PRODUZ.ROKA.docxodluka o dodeli ugovora.pdf-2019-09-24 10:14:10odluka o dodeli ugovora.pdfobavestenje ugovor.docx-2019-09-24 10:14:10obavestenje ugovor.docx
Редни број набавке: 8/2019
Предмет јавне набавке: УСЛУГЕ „ПОМОЋ У КУЋИ ЗА СТАРЕ“
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА.docx-2019-08-30 19:56:32ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА.docxKONKURSNA.doc-2019-08-30 19:56:32KONKURSNA.docodluka (1).pdf-2019-08-30 19:56:32odluka (1).pdfobavestenje ugovor.docx-2019-08-30 19:56:32obavestenje ugovor.docx
Редни број набавке: 7/2019
Предмет јавне набавке: Набавка добара –интерактивних наставних табли
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности
ПОЗИВ JN  7  2019.docx-2019-08-30 19:57:43ПОЗИВ JN 7 2019.docxKONKURSNA.doc-2019-08-30 19:57:43KONKURSNA.docodluka.pdf-2019-08-30 19:57:43odluka.pdfobavestenje ugovor (1).docx-2019-08-30 19:57:43obavestenje ugovor (1).docx
Редни број набавке: 6/2019
Предмет јавне набавке: Набавка добара –путничког аутомобила
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности
ПОЗИВ JN  6  2019.docx-2019-08-06 17:41:44ПОЗИВ JN 6 2019.docxKONKURSNA.doc-2019-08-06 17:41:44KONKURSNA.docodluka.pdf-2019-08-06 17:41:44odluka.pdfobavestenje ugovor (1).docx-2019-08-06 17:41:44obavestenje ugovor (1).docx
Редни број набавке: 5/2019
Предмет јавне набавке: Радови на реконструкцији зграде Народне библиотеке у Мерошини - прва фаза, ОРН 45454000 - радови на реконструкцији
Врста набавке:
ПОЗИВ JN  5  2019.docx-2020-01-20 19:59:26ПОЗИВ JN 5 2019.docxizmena 2.pdf-2020-01-20 19:59:26izmena 2.pdf
izmena.pdf-2020-01-20 19:59:26izmena.pdf
Konkursna dokumentacija (1).doc-2020-01-20 19:59:26Konkursna dokumentacija (1).doc
odgovor.pdf-2020-01-20 19:59:26odgovor.pdfodgovor 2.docx-2020-01-20 19:59:26odgovor 2.docxodgovor 2.docx-2020-01-20 19:59:26odgovor 2.docxodgovor 4.pdf-2020-01-20 19:59:26odgovor 4.pdfODLUKA.pdf-2020-01-20 19:59:26ODLUKA.pdfobavestenje ugovor.docx-2020-01-20 19:59:26obavestenje ugovor.docxOdlukaOIzmeniUgovoraOJavnojNabavci.pdf-2020-01-20 19:59:26OdlukaOIzmeniUgovoraOJavnojNabavci.pdfizmena odluke.pdf-2020-01-20 19:59:26izmena odluke.pdf
Редни број набавке: 4/2019
Предмет јавне набавке: Набавка добара -горива
Врста набавке: ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
POZIV, gorivo.docx-2019-07-24 14:32:32POZIV, gorivo.docxKONKURSNA.doc-2019-07-24 14:32:32KONKURSNA.docodluka.pdf-2019-07-24 14:32:32odluka.pdfobavestenje ugovor.docx-2019-07-24 14:32:32obavestenje ugovor.docx
Редни број набавке: 3/2019
Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Врста набавке: ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА.docx-2019-07-17 12:59:29ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА.docxI izmena (2).pdf-2019-07-17 12:59:29I izmena (2).pdf
konkursna dokumentacija.doc-2019-07-17 12:59:29konkursna dokumentacija.doc
obavestenje.pdf-2019-07-17 12:59:29obavestenje.pdfodluka (1).pdf-2019-07-17 12:59:29odluka (1).pdfobavestenje ugovor.docx-2019-07-17 12:59:29obavestenje ugovor.docx
close
logo

  • keyboard_arrow_right