sort proizvodi

Јавне набавке

Опис јавне набавке Позив Конкурсна Питања и одговори Обавештења Одлуке
Редни број набавке: 10/2017
Предмет јавне набавке: Јавна набавка услуге стручног надзора над извођењем радова на изградњи спортске сале у ОШ „Јастребачки партизани“ у Мерошини
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности
5 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА.docx-2017-12-04 15:08:355 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА.docx6 konkursna.doc-2017-12-04 15:08:356 konkursna.docodluka o obustavi postupka.pdf-2017-12-04 15:08:35odluka o obustavi postupka.pdfObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke(1).pdf-2017-12-04 15:08:35ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke(1).pdf
Редни број набавке: 9/2017
Предмет јавне набавке: ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ДРУМСКОГ МОСТА НА ЈУГБОГДАНОВАЧКОЈ РЕЦИ
Врста набавке:
5 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА.docx-2017-11-22 21:14:395 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА.docxKonkursna martovska poplava drugi deo menica - Merosina - Most na Jugbogdanovackoj reci - 27.10.2017_ (2).doc-2017-11-22 21:14:39Konkursna martovska poplava drugi deo menica - Merosina - Most na Jugbogdanovackoj reci - 27.10.2017_ (2).docOdluka JN 9 2017.pdf-2017-11-22 21:14:39Odluka JN 9 2017.pdfobavestenje ugovor.docx-2017-11-22 21:14:39obavestenje ugovor.docx
Редни број набавке: 8/2017
Предмет јавне набавке: Утовар, транспорт, разастирање и ваљање стругане (глодане) асфалтне масе
Врста набавке: ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
5 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА.docx-2017-10-04 18:44:095 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА.docx6 konkursna_asfaltna_masa.doc-2017-10-04 18:44:096 konkursna_asfaltna_masa.docodluka.pdf-2017-10-04 18:44:09odluka.pdfobavestenje ugovor (1).docx-2017-10-04 18:44:09obavestenje ugovor (1).docx
Редни број набавке: 7/2017
Предмет јавне набавке: JAVNA NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE
Врста набавке: ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА.docx-2017-07-31 17:19:12ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА.docxkonkursna dokumentacija.doc-2017-07-31 17:19:12konkursna dokumentacija.docodluka.pdf-2017-07-31 17:19:12odluka.pdfobavestenje ugovor (1).docx-2017-07-31 17:19:12obavestenje ugovor (1).docx
Редни број набавке: 6/2017
Предмет јавне набавке: Услуга одржавања информационог система локалне пореске администрације
Врста набавке:
KD finalna verzija.doc-2017-06-22 13:19:55KD finalna verzija.docobavestenje.docx-2017-06-22 13:19:55obavestenje.docxodluka o dodeli ugovora.pdf-2017-06-22 13:19:55odluka o dodeli ugovora.pdfobavestenje ugovor.docx-2017-06-22 13:19:55obavestenje ugovor.docx
Редни број набавке: 5/2017
Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА ГОРИВА
Врста набавке: ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (1).docx-2017-07-10 14:00:49ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (1).docxkonkursna dokumentacija jnbr. 2.doc-2017-07-10 14:00:49konkursna dokumentacija jnbr. 2.docimg091.pdf-2017-07-10 14:00:49img091.pdfimg093.pdf-2017-07-10 14:00:49img093.pdfobavestenje ugovor 1.docx-2017-07-10 14:00:49obavestenje ugovor 1.docxobavestenje ugovor  2.docx-2017-07-10 14:00:49obavestenje ugovor 2.docx
Редни број набавке: 4/2017
Предмет јавне набавке: ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ ЗГРАДЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈАСТРЕБАЧКИ ПАРТИЗАНИ“ У СЕЛУ ОБЛАЧИНА У ОПШТИНИ МЕРОШИНА
Врста набавке:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА.docx-2017-10-17 12:44:19ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА.docxKD za objavljivanje.doc-2017-10-17 12:44:19KD za objavljivanje.docodluka o dodeli ugovora.pdf-2017-10-17 12:44:19odluka o dodeli ugovora.pdfobavestenje ugovor.docx-2017-10-17 12:44:19obavestenje ugovor.docxOdlukaOIzmeniUgovoraOJavnojNabavci.pdf-2017-10-17 12:44:19OdlukaOIzmeniUgovoraOJavnojNabavci.pdf
Редни број набавке: 3/2017
Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ СНИМАЊА КОНТРОЛНИХ ТАЧАКА
Врста набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА.docx-2017-06-01 13:51:26ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА.docxKD finalna verzija.doc-2017-06-01 13:51:26KD finalna verzija.docimg073.pdf-2017-06-01 13:51:26img073.pdfimg074.pdf-2017-06-01 13:51:26img074.pdfimg075.pdf-2017-06-01 13:51:26img075.pdfodluka 1.pdf-2017-06-01 13:51:26odluka 1.pdfodluka 2.pdf-2017-06-01 13:51:26odluka 2.pdfobavestenje ugovor - 1.docx-2017-06-01 13:51:26obavestenje ugovor - 1.docxobavestenje ugovor - 2.docx-2017-06-01 13:51:26obavestenje ugovor - 2.docx
Редни број набавке: 2/2017
Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ „МРАМОРСКО БРДО“
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (2).docx-2017-05-11 13:48:35ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (2).docxKD-MRAMORSKO BRDO.doc-2017-05-11 13:48:35KD-MRAMORSKO BRDO.docimg069.pdf-2017-05-11 13:48:35img069.pdfodluka (1).pdf-2017-05-11 13:48:35odluka (1).pdfobavestenje ugovor (9).docx-2017-05-11 13:48:35obavestenje ugovor (9).docx
Редни број набавке: бр. 1/2017
Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ИЗРАДЕ WEB GIS АПЛИКАЦИЈЕ
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности
PozivZaPodnosenjePonude.pdf-2017-04-11 11:14:40PozivZaPodnosenjePonude.pdfKD-WEB GIS.doc-2017-04-11 11:14:40KD-WEB GIS.docodluka o dodeli ugovora.pdf-2017-04-11 11:14:40odluka o dodeli ugovora.pdfobavestenje ugovor (8).docx-2017-04-11 11:14:40obavestenje ugovor (8).docx
close
logo

  • keyboard_arrow_right