sort proizvodi

Јавне набавке

Опис јавне набавке Позив Конкурсна Питања и одговори Обавештења Одлуке
Редни број набавке: бр. 7/2014
Предмет јавне набавке: ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Врста набавке:
Општина Мерошина - ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ бр.pdf-2016-01-16 12:15:30Општина Мерошина - ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ бр.pdf
Редни број набавке: бр. 14/2014.
Предмет јавне набавке: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ КОТЛА ЗА ЦЕНТРАЛНО ГРЕЈАЊЕ
Врста набавке: Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
konkursna2.doc-2016-01-18 10:33:21konkursna2.docimg1_new1.pdf-2016-01-18 10:33:21img1_new1.pdfimg1_new_0001.pdf-2016-01-18 10:33:21img1_new_0001.pdf
Редни број набавке: бр. 7/2014
Предмет јавне набавке: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА УСЛУГЕ ВРШЕЊА СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ОПШТИНСКОГ ПУТА
Врста набавке:
konkursna.doc-2016-01-18 10:30:38konkursna.doc
img287.pdf-2016-01-18 10:30:38img287.pdf
izmena-2.pdf-2016-01-18 10:30:38izmena-2.pdf
pojasnjenje.pdf-2016-01-18 10:30:38pojasnjenje.pdf
Редни број набавке: бр. 12/2014.
Предмет јавне набавке: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УГЉА
Врста набавке: Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
model-konkursne-dokumentacije-otvoreni-postupak-11.doc-2016-01-18 10:27:10model-konkursne-dokumentacije-otvoreni-postupak-11.doc
img282.pdf-2016-01-18 10:27:10img282.pdf
img283.pdf-2016-01-18 10:27:10img283.pdf
Редни број набавке: бр. 13/2014.
Предмет јавне набавке: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДРВА ЗА ОГРЕВ
Врста набавке: Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
model-konkursne-dokumentacije-otvoreni-postupak.doc-2016-01-18 09:07:47model-konkursne-dokumentacije-otvoreni-postupak.docОпштина Мерошина - ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА НАБАВКУ ОГРЕВНОГ ДРВЕТА.pdf-2016-01-18 09:07:47Општина Мерошина - ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА НАБАВКУ ОГРЕВНОГ ДРВЕТА.pdf
Редни број набавке: бр. 4/2014
Предмет јавне набавке: ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Врста набавке: Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
konkursna-dok1.doc-2016-01-18 09:05:47konkursna-dok1.doc
Општина Мерошина - ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 4_2014_.pdf-2016-01-18 09:05:47Општина Мерошина - ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 4_2014_.pdf
Општина Мерошина - ПРВА ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ бр.pdf-2016-01-18 09:05:47Општина Мерошина - ПРВА ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ бр.pdf
Општина Мерошина - ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ О НАБАВЦИ БЕНЗИНА.pdf-2016-01-18 09:05:47Општина Мерошина - ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ О НАБАВЦИ БЕНЗИНА.pdf
Општина Мерошина - ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ О НАБАВЦИ АУТО-ГАСА.pdf-2016-01-18 09:05:47Општина Мерошина - ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ О НАБАВЦИ АУТО-ГАСА.pdf
Редни број набавке: бр. 404-151/03-10
Предмет јавне набавке: ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА НАБАВКУ ПРОТИВГРАДНИХ РАКЕТА
Врста набавке:
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА НАБАВКУ ПРОТИВГРАДНИХ РАКЕТА.pdf-2016-01-16 12:13:01ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА НАБАВКУ ПРОТИВГРАДНИХ РАКЕТА.pdf
Редни број набавке: бр. 8/2014.
Предмет јавне набавке: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – ОПРЕМЕ ЗА ВИДЕО НАДЗОР
Врста набавке: Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
konkursna-dok.doc-2016-01-18 08:57:28konkursna-dok.docОпштина Мерошина - ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ ВИДЕО-НАДЗОРА САОБРАЋАЈНИХ ТОКОВА321.pdf-2016-01-18 08:57:28Општина Мерошина - ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ ВИДЕО-НАДЗОРА САОБРАЋАЈНИХ ТОКОВА321.pdf
Редни број набавке: бр.6/2014
Предмет јавне набавке: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА-КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА
Врста набавке: Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
konkursna-vazeca.doc-2016-01-18 08:55:14konkursna-vazeca.docОпштина Мерошина - ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА НАБАВКУ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА.pdf-2016-01-18 08:55:14Општина Мерошина - ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА НАБАВКУ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА.pdf
close
logo

  • keyboard_arrow_right