sort proizvodi

Јавне набавке

Опис јавне набавке Позив Конкурсна Питања и одговори Обавештења Одлуке
Редни број набавке: бр јн. 7/2015
Предмет јавне набавке: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ И НАДГРАДЊУ ОБЈЕКТА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У МЕРОШИНИ
Врста набавке: Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
konkursna-centar.docx-2016-01-16 11:23:30konkursna-centar.docxpojasnjenje-7.pdf-2016-01-16 11:23:30pojasnjenje-7.pdfobavestenje-o-obustavi-postupka.docx-2016-01-16 11:23:30obavestenje-o-obustavi-postupka.docx
Редни број набавке: бр јн. 6/2015
Предмет јавне набавке: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА УВОЂЕЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ У ОБЛАЧИНИ
Врста набавке: Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
konkursna-skola.docx-2016-01-16 11:15:19konkursna-skola.docxpojasnjenje-6.pdf-2016-01-16 11:15:19pojasnjenje-6.pdfobavestenje-o-obustavi-postupka-1.docx-2016-01-16 11:15:19obavestenje-o-obustavi-postupka-1.docx
Редни број набавке: бр. 5/2015.
Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА: КРЕДИТ ЗА ФИНАСИРАЊЕ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИОНИХ РАСХОДА
Врста набавке:
konkursna-preciscen-tekst.doc-2016-01-16 11:10:03konkursna-preciscen-tekst.docprilog-1-1-odluka-o-promeni-statuta.pdf-2016-01-16 11:10:03prilog-1-1-odluka-o-promeni-statuta.pdfprva-izmena-konku-dok.pdf-2016-01-16 11:10:03prva-izmena-konku-dok.pdfprilog-1-2-odluka-o-promeni-statuta-2.pdf-2016-01-16 11:10:03prilog-1-2-odluka-o-promeni-statuta-2.pdfprilog-2-odluka-o-zaduzenju.pdf-2016-01-16 11:10:03prilog-2-odluka-o-zaduzenju.pdfprilog-4-odluka-o-pokretanju.pdf-2016-01-16 11:10:03prilog-4-odluka-o-pokretanju.pdfprilog-6-zavrsni2013.xls-2016-01-16 11:10:03prilog-6-zavrsni2013.xlsprilog-6-1-zavrsni2014.xls-2016-01-16 11:10:03prilog-6-1-zavrsni2014.xlsprilog-3-misljenje.pdf-2016-01-16 11:10:03prilog-3-misljenje.pdfkonkursna5.doc-2016-01-16 11:10:03konkursna5.docprilog-5-1-odluka-o-zavrsnom-racunu-2014.pdf-2016-01-16 11:10:03prilog-5-1-odluka-o-zavrsnom-racunu-2014.pdfprilog-7-rebalans-budzeta-iii-2015.pdf-2016-01-16 11:10:03prilog-7-rebalans-budzeta-iii-2015.pdfprilog-8-projekcija-budzeta.pdf-2016-01-16 11:10:03prilog-8-projekcija-budzeta.pdf
Редни број набавке: број: 4/2015
Предмет јавне набавке: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Врста набавке: Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
konkursna5.doc-2016-01-16 09:44:51konkursna5.doc
Редни број набавке: број: ЈН 3/2015
Предмет јавне набавке: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА КУПОВИНУ ПРОТИВГРАДНИХ РАКЕТА
Врста набавке: Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
konkursna4.doc-2016-01-18 10:55:39konkursna4.docОпштина Мерошина - ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ О НАБАВЦИ ПРОТИВГРАДНИХ РАКЕТА.pdf-2016-01-18 10:55:39Општина Мерошина - ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ О НАБАВЦИ ПРОТИВГРАДНИХ РАКЕТА.pdf
Редни број набавке: бр. 1/2015
Предмет јавне набавке: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ГОРИВА
Врста набавке: Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
konkursna-dok3.doc-2016-01-18 10:53:36konkursna-dok3.docОпштина Мерошина - ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ О НАБАВЦИ АУТО-ГАСА ред. бр.pdf-2016-01-18 10:53:36Општина Мерошина - ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ О НАБАВЦИ АУТО-ГАСА ред. бр.pdfОпштина Мерошина - ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ О НАБАВЦИ БЕНЗИНА ред. бр.pdf-2016-01-18 10:53:36Општина Мерошина - ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ О НАБАВЦИ БЕНЗИНА ред. бр.pdf
Редни број набавке: бр. 2/2015
Предмет јавне набавке: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ КАНЦЕЛАРИСЈКОГ МАТЕРИЈАЛА
Врста набавке: Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
konkursna1-1.doc-2016-01-18 10:51:13konkursna1-1.docОпштина Мерошина - ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ О НАБАВЦИ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА.pdf-2016-01-18 10:51:13Општина Мерошина - ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ О НАБАВЦИ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА.pdf
Редни број набавке: ЈН 16/2014 404-151/16- 4
Предмет јавне набавке: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАЗА УСЛУГЕ ВРШЕЊА СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ОПШТИНСКОГ ПУТА
Врста набавке: Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
konkursna1.doc-2016-01-16 09:32:04konkursna1.doc
Редни број набавке: бр.404-151/15-9
Предмет јавне набавке: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА СТРУЧНИ НАДЗОР НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ПУТА МЕРОШИНА – ЛЕПАЈА
Врста набавке: Поступак јавне набавке мале вредности
konkursna (1).doc-2016-01-18 10:59:16konkursna (1).docizmena.pdf-2016-01-18 10:59:16izmena.pdfobavestenjeoobustavipostupkajavnenabavke.pdf-2016-01-18 10:59:16obavestenjeoobustavipostupkajavnenabavke.pdf
Редни број набавке: бр.404-151/12-9
Предмет јавне набавке: ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
Врста набавке:
img304.pdf-2016-01-18 10:58:06img304.pdf
close
logo

  • keyboard_arrow_right