sort proizvodi

Јавне набавке

Опис јавне набавке Позив Конкурсна Питања и одговори Обавештења Одлуке
Редни број набавке: 6/2016
Предмет јавне набавке: Софтвер за општину Алексинац
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности
PozivZaPodnosenjePonude (2).pdf-2016-07-26 14:21:38PozivZaPodnosenjePonude (2).pdfKD-JNMV 2016_softver Aleksinac.doc-2016-07-26 14:21:38KD-JNMV 2016_softver Aleksinac.docKonk.dok..pdf-2016-07-26 14:21:38Konk.dok..pdfodluka o dodeli ugovora .pdf-2016-07-26 14:21:38odluka o dodeli ugovora .pdfobavestenje ugovor (7).docx-2016-07-26 14:21:38obavestenje ugovor (7).docx
Редни број набавке: 5/2016
Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА КОМПЈУТЕРСКОГ СОФТВЕРА
Врста набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
PozivZaPodnosenjePonude (1).pdf-2016-07-14 14:37:46PozivZaPodnosenjePonude (1).pdfModel KD-JNMV 2016 IZMENJEN.doc-2016-07-14 14:37:46Model KD-JNMV 2016 IZMENJEN.docodluka o dodeli ugovora(1).pdf-2016-07-14 14:37:46odluka o dodeli ugovora(1).pdfobavestenje ugovor (6).docx-2016-07-14 14:37:46obavestenje ugovor (6).docx
Редни број набавке: 4/2016
Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Врста набавке: ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Poziv (2).pdf-2016-07-11 13:15:53Poziv (2).pdfkonkursna dokumentacija (3).doc-2016-07-11 13:15:53konkursna dokumentacija (3).docodluka o dodeli ugovora (1).pdf-2016-07-11 13:15:53odluka o dodeli ugovora (1).pdfobavestenje ugovor (5).docx-2016-07-11 13:15:53obavestenje ugovor (5).docx
Редни број набавке: 3/2016
Предмет јавне набавке: JAVNA NABAVKA PROTIVGRADNIH RAKETA
Врста набавке: JAVNA NABAKA MALE VREDNOSTI
Poziv (1).pdf-2016-06-22 12:10:48Poziv (1).pdfkonkursna dokumentacija j.n. raketa.doc-2016-06-22 12:10:48konkursna dokumentacija j.n. raketa.docodluka o dodeli ugovora.pdf-2016-06-22 12:10:48odluka o dodeli ugovora.pdfobavestenje ugovor 1 (1).docx-2016-06-22 12:10:48obavestenje ugovor 1 (1).docx
Редни број набавке: 2/2016
Предмет јавне набавке: Набавка горива
Врста набавке: ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
PozivZaPodnosenjePonude.pdf-2016-06-22 12:09:59PozivZaPodnosenjePonude.pdfkonkursna dokumentacija jnbr. 2.doc-2016-06-22 12:09:59konkursna dokumentacija jnbr. 2.docOdluka o dodeli ugovora br. 1.pdf-2016-06-22 12:09:59Odluka o dodeli ugovora br. 1.pdfOdluka o dodeli ugovora br. 2.pdf-2016-06-22 12:09:59Odluka o dodeli ugovora br. 2.pdfobavestenje ugovor 1.docx-2016-06-22 12:09:59obavestenje ugovor 1.docxobavestenje ugovor  2.docx-2016-06-22 12:09:59obavestenje ugovor 2.docx
Редни број набавке:
Предмет јавне набавке: План јавних набавки за 2016. годину
Врста набавке:
IX izmena plana.pdf-2016-12-22 17:53:01IX izmena plana.pdf
img026.pdf-2016-12-22 17:53:01img026.pdf
PlanZaPortal-OPMER2016-Izmena 18-3-2016.pdf-2016-12-22 17:53:01PlanZaPortal-OPMER2016-Izmena 18-3-2016.pdf
PLAN J.N.2016(1).pdf-2016-12-22 17:53:01PLAN J.N.2016(1).pdf
img017.pdf-2016-12-22 17:53:01img017.pdf
img003.pdf-2016-12-22 17:53:01img003.pdf
Plan nabavki za 2016.pdf-2016-12-22 17:53:01Plan nabavki za 2016.pdf
plan javnih nabavki 2016.pdf-2016-12-22 17:53:01plan javnih nabavki 2016.pdf
Редни број набавке: 1/2016
Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА – КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА
Врста набавке:
Poziv.pdf-2016-04-22 14:22:38Poziv.pdfModel KD-JNMV 2016.doc-2016-04-22 14:22:38Model KD-JNMV 2016.docOdluka o dodeli  ugovora.pdf-2016-04-22 14:22:38Odluka o dodeli ugovora.pdfobavestenje ugovor (4).docx-2016-04-22 14:22:38obavestenje ugovor (4).docx
Редни број набавке: РЕДНИ БР. 10/2015
Предмет јавне набавке: УСЛУГА ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ТУРИСТИЧКОГ КОМПЛЕКСА ОБЛАЧИНСКО ЈЕЗЕРО СА ИЗРАДОМ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПАЛАН НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Врста набавке:
konkursnadokumentacijajnbr10.docx-2016-01-29 12:45:24konkursnadokumentacijajnbr10.docxODLUKA O DODELI UG..pdf-2016-01-29 12:45:24ODLUKA O DODELI UG..pdfobavestenje ugovor (3).docx-2016-01-29 12:45:24obavestenje ugovor (3).docx
Редни број набавке: br. 9/2015.
Предмет јавне набавке: ПОНУДА ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ И НАДГРАДЊУ ОБЈЕКТА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У МЕРОШИНИ
Врста набавке: Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
konkursna-centar1.docx-2016-01-16 11:31:26konkursna-centar1.docx
Редни број набавке: бр. 8/2015.
Предмет јавне набавке: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА УВОЂЕЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ У ОБЛАЧИНИ
Врста набавке: Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
konkursna-skola1.docx-2016-01-16 11:28:12konkursna-skola1.docx
close
logo

  • keyboard_arrow_right