sort proizvodi

Конкурси и огласи

Број Назив Рок Документација

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ПОПИСИВАЧЕ У ПОПИСУ СТАНОВНИШТВА, ДОМАЋИНСТАВА И СТАНОВА 2022. ГОДИНЕ
----------
 1. 1_Javni poziv_Popisivači_srpski_kraći.docx

Јавни конкурс за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа, станова, који се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација на теритоирји општине Мерошина за 2022. годину
----------
 1. Текст Јавног конкурс за суфинансирање мера енергетске санације за домаћинства 2022 (1).docx
 2. Одлука Већа о избору директних корисника за извођење мера енергетске санације.pdf
 3. Одлука Већа о расписивању Јавног конкурса.pdf
 4. Образац Изјаве о броју чланова домаћинства.doc
 5. Образац Изјаве о сагласности власника - сувласника непокретности.docx
 6. Прилог 1 - Пријавни формулар за грађане.docx
 7. Прилог 2 - Листа привредних субјеката са које грађани бирају извођача радова.docx
 8. Прилог 3 - Изјава о сагласности за обраду података.docx
 9. Прилог 4 - Критеријуми за избор пројеката.docx
 10. Oдлука о продужењу рока о расписивању јавног конкурса за суфинансирање мера енер.санације.pdf
 11. ЈАВНИ ПОЗИВ Соларни панели за привредне субјекте 1-22.docx
 12. Odluka o raspisivanju javnog konkursa za privredne subjekte za solarne panele.pdf

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ИНСТРУКТОРЕ У ПОПИСУ СТАНОВНИШТВА, ДОМАЋИНСТАВА И СТАНОВА 2022. ГОДИНЕ
----------
 1. 1_Javni poziv_Instruktori_srpski_kraći.docx
 2. 2_JavniPozivInstruktori_srpski_SaZadacima.docx

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МЕРОШИНА ЗА 2023. ГОДИНУ
----------
 1. Јавни позив.doc
 2. Захтев - сточари.docx
 3. Захтев- инфраструктура.doc
 4. Изјава - сточари 2а.docx
 5. Изјава - сточари 2б.docx
 6. Изјава 1а.docx
 7. Изјава 1б.docx
 8. Изјава подносиоца захтева.docx
 9. Изјава.docx
 10. Одлука ОВ.docx

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МЕРОШИНА ЗА 2023. ГОДИНУ
----------
 1. Јавни позив за 2023.годину.docx
 2. Захтев за 2023.годину.docx
 3. Изјава.docx
 4. Одлука ОВ.docx

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРЕ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У 2022. ГОДИНИ
----------
 1. Javni poziv za realizaciju mere stručne prakse u 2022 godini.docx
 2. MEROŠINA - Zahtev za učešće u meri stručne prakse.doc

ЈАВНИ ПОЗИВ НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2022. ГОДИНИ
----------
 1. Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2022. godini MEROŠINA.docx
 2. Zahtev sa biznis planom za dodelu subvencije za samozapošljavanje za 2022. godinu MEROŠINA.doc
 3. Nesubvencionisane delatnosti - samozapošljavanje.xls
 4. Nesubvencionisane delatnosti - samozapošljavanje osoba sa invaliditetom.xls

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2022. ГОДИНИ
----------
 1. Javni konkurs za organizovanje sprovoðenja javnih radova u 2022. godini MEROŠINA.docx
 2. MEROŠINA Prijava za sprovođenje javnog rada - 2022..doc

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ МЕРОШИНА
----------
 1. Konkurs objedinjena procedura.pdf

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ МЕРОШИНА
----------
 1. Konkurs normativno pravni poslovi.pdf
close
logo

 • keyboard_arrow_right