ПРОГРАМ ПОПИСА НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МЕРОШИНА ПО ЗОНАМА И ЦЕЛИНАМА

ПРОГРАМ ПОПИСА НЕYАКОНИТО ИYГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МЕРОШИНА ПО ЗОНАМА И ЦЕЛИНАМА

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ЗОНУ "МРАМОРСКО БРДО"

 

ПОСТОЈЕЋА ФУНКЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА СА ПРЕТЕЖНОМ НАМЕНОМ ПРОСТОРА 

 

ГРАНИЦЕ ПЛАНА 

 

ПЛАНИРАНЕ НАМЕНЕ ПОВРШИНА И ПОДЕЛА НА УРБАНИСТИЧКЕ ЦЕЛИНЕ

 

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ СА ЕЛЕМЕНТИМА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ

 

САОБРАЋАЈНО РЕШЕЊЕ, УРБАНИСТИЧКА РЕГУЛАЦИЈА И НИВЕЛАЦИОНИ ПЛАН

 

МРЕЖНИ ОБЈЕКТИ И НФРАСТРУКТУРА: ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА И

ГАСИФИКАЦИЈА

 

ВОДОСНАБДЕВАЊЕ И КАНАЛИЗАЦИЈА 

 

 

ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ МЕРОШИНА 2024

 

ПРОСТОРНИ ПЛАН (овде)

РЕФЕРАЛНЕ КАРТЕ

НАМЕНА ПРОСТОРА

МРЕЖА НАСЕЉА И ИНФРАСТРУКТУРА

ТУРИЗАМ И ЗАШТИТА ПРОСТОРА

КАРТА СПРОВОЂЕЊА

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА (овде)

 

МРЕЖА НАСЕЉА И ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ (измене и допуне)

АЛЕКСАНДРОВО И МРАМОРСКО БРДО (измене и допуне)

УРЕЂАЈНА ОСНОВА НАСЕЉА АЛЕКСАНДРОВО

 

 СЕМЕ УРЕЂЕЊА НАСЕЉА

 

АЛЕКСАНДРОВО И МРАМОРСКО БРДО

- АРБАНАСЦЕ

- АЗБРЕСНИЦА И ЈОВАНОВАЦ

БАЛАЈНАЦ

БАЛИЧЕВАЦ

БАТУШИНАЦ

БИЉЕГ

БУЧИЋ

ДЕШИЛОВО

ДЕВЧА И ЧУБУРА

ДОЊА РАСОВАЧА

ДУДУЛАЈЦЕ

ГОРЊА РАСОВАЧА

ГРАДИШТЕ

ЈУГБОГДАНОВАЦ

КОСТАДИНОВАЦ

- КРАЈКОВАЦ, КОВАНЛУК, ПАДИНА

ЛЕПАЈА

ОБЛАЧИНА

РОЖИНА

Сања Стајић

председник општине Мерошина