Одлука о утврђењу просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђење пореза на имовину за 2018.годину на територији општине Мерошина