Одлука о просечним ценама одговарајућих непокретности на основу који је за текућу годину утврђена основица пореза на имовину за непокретности обвезника који не воде пословне књиге, које се налазе у најопремљенијој зони