ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада на територији општине Мерошина