ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕРОШИНА О б ј а в љ у ј е ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину