Јавне консултације у поступку дефинисаном стандардима ЕИБа