ЈАВНИ ПОЗИВ Интерно расељеним лицима са К и М , који имају боравиште на територији општине Мерошина