НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ТУРИСТИЧКОГ КОМПЛЕКСА „ОБЛАЧИНСКО ЈЕЗЕРО“ и Извештаја о стратешкој процени утицаја наведног плана на животну средину

Јавни оглав можете погледати на овом линку.