ПОЗИВНИЦА ЗА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ПРЕЛИМИНАРНОГ ПРОЈЕКТНОГ РЕШЕЊА за пројекат појачаног одржавања државног пута IA реда бр. 1 деоница: НИШ (ТРУПАЛЕ)- НИШ (БАТУШИНАЦ)

Обавештавамо све заинтересоване да ће се јавна презентација Прелиминарног пројектног решења за пројекат појачаног одржавања државног пута IA реда бр. 1 деоница: НИШ (ТРУПАЛЕ)- НИШ (БАТУШИНАЦ) за  грaдскe oпштинe Црвени крст и Палилула и општину Мерошина, одржати у четвртак 27.12.2018. године у просторијама градске општине Црвени крст у Плавој сали,  Булевар 12. Фебруар 89, 18106 Ниш, са почетком у 11.00 часова.

 

Конзорцијум пројектних организација

 „Panpro team“ d.o.o. & „Project biro utiber“ d.o.o.

извршиће презентацију усвојеног Прелиминарног пројектног решења у циљу упознавања локалних заједница са предметним активностима, након чега се могу доставити примедбе на пројектно решење.