ФИНАЛНИ ИЗВЕШТАЈ О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ МЕРОШИНА