Локална пореска администрација

 

Одлука о висини стопе пореза на имовину.pdf

Одлука о просечним ценама одговарајућих непокретности на осно....pdf

Одлука о утврђ. просечних цена квадратног метра.......pdf