Локална пореска администрација

 

Одлука о висини стопе пореза на имовину.pdf

Одлука о просечним ценама одговарајућих непокретности на осно....pdf

Одлука о утврђ. просечних цена квадратног метра.......pdf

ODLUKA O KOEFICIJENTIMA ZA UTVRDJ..pdf

ODLUKA O PROSECNIM CENMA.pdf

ODLUKA O UTVRDJIVANJU PR.CENA.pdf

ОДЛУКА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ЗОНА 2014.docx

Одлука о висини стопе пораза на имовину 2016.doc